Oferta dla miejscowości: gmina Miechów, Charsznica, Książ Wielki, Kozłów

Prace planowe na terenie gmin: Miechów i Charsznica technologa GPON