Oferta dla miejscowości w gminach: Miechów, Charsznica, Książ Wielki, Kozłów, Sędziszów, Słupia, Kraków

Kierunki zagraniczne rozliczane z darmowych minut.
UE, UK, USA, Canada

 

  

Austria
Austria-vienna
Belgium
Bulgaria
Bulgaria-Sofia
Bulgaria (ALT. NETWORK)
Croatia
Croatia-Zagreb
Cyprus
Czech Rep
Czech-Republic-Prague
Denmark
Denmark-Copenhagen
Estonia
Finland
Finland-Helsinki
Finland (CUBIO WORLD)
France
France-Paris
FRANCE-PARIS
France (OLO)
Greece
Greece-Athens
Spain
Spain-Madrid
Spain-Barcelona
Netherlands
Ireland
Lithuania
Latvia
Latvia-Riga
Latvia Riga
Malta
Germany
Germany (NATIONAL ACCESS VOIP)
Germany (DTAG-VIRTUAL)
Germany (SERVICE PROVIDER)
Germany (CIVIL SERVICES)
Germany (INTEGRATED COMM)
Germany (DTAG-VIRTUAL1)
Germany (INTERNATIONAL VPN)
Germany (HARMONIZED SERV)
Portugal
Portugal-Lisbon
Portugal-Madeira
Portugal-OTHERS
Portugal-PTC
Romania
Romania
Romania-Bucharest
Romania-Bucarest/ROMTELECOM
Romania-Combridge
Romania-Proper
Romania (RDS)
Slovak Republic
Slovak Republic (ORANGE)
Slovakia-Bratislava
Slovenia
Sweden
Sweden-Stockholm
Hungary
Hungary-Budapest
UK
UK-Edinburgh
UK-London
UK-Manchester
Italy
Italy-Milan
Italy-Rome
Italy-Vatican-City
Italy (San Marino)
USA
Canada
Canada-Alberta
Canada-BR-Columbia
Canada-Manitoba
Canada-Ontario
Canada-Other
Canada-Quebec