Oferta dla miejscowości w gminach: Miechów, Charsznica, Książ Wielki, Kozłów, Sędziszów, Słupia, Kraków

Informacja  o zmianie umów abonenckich o świadczenie usług telekomunikacyjnych 20-11-2020